Graafinen suunnittelu ja taitto
Helsingin tilastollinen vuosikirja 2010, Tietokeskus 2010, B5, 320 s.